FANDOM


Celeb "Cele" Scofield Dave's cousin.

Allies Edit